baner - zdjęcie
logo
baner - zdjęcie
logo
baner - zdjęcie
logo

Opiniowanie Sądowo-Lekarskie
Joanna Chociej

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2017 r. zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z medycyny sądowej uzyskując tytuł specjalisty medycyny sądowej.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej
i Kryminologii.

Posiadam niemal 10-letnie doświadczenie pracy w zawodzie biegłego medyka sądowego. Specjalizuję się w wydawaniu opinii sądowo-lekarskich w sprawach karnych.

Oferta zdjęcie

Oferta

 • udział w prowadzonych czynnościach procesowych, w tym w oględzinach zewnętrznych zwłok na miejscu ich znalezienia, w oględzinach miejsca ujawnienia zwłok, w eksperymencie procesowym;
 • wydawanie opinii sądowo-lekarskich/lekarskich z ustaleniem mechanizmów powstania uszkodzeń ciała;
 • analiza akt sprawy oraz weryfikacja materiału dowodowego i opinii sądowo-lekarskich/lekarskich wydanych przez innych biegłych i lekarzy;
 • przygotowanie pytań do przesłuchań świadków lub biegłych;
 • konsultacje z zakresu medycyny sądowej.
Oferta zdjęcie

Współpraca z

 • Policją;
 • prokuraturami;
 • sądami;
 • Strażą Graniczną;
 • kancelariami adwokackimi;
 • instytutami;
 • indywidualnymi klientami.
logo

Kontakt

Opiniowanie
Sądowo-Lekarskie
Joanna Chociej
NIP 7393383526
Nr rachunku bankowego:

PKO BP 09 1020 1811 0000 0102 0320 9509